ABOUT

บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

หนึ่งในผู้นำตลาดปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ (Investor Relation & Public Relation) ภายใต้การนำของ ณัฐสินี ระเบียบนาวีนุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ อดีตนักข่าวสายหุ้น-การเงิน ที่พลิกผันชีวิตเข้าสู่วงการประชาสัมพันธ์ ทำให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้า สื่อมวลชนและนักลงทุนได้เป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่มีศักยภาพด้าน Investor Relation & Public Relation ที่จะตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร รวดเร็ว ฉับไว ทันทุกสถานการณ์

จุดเด่น

ทำไมจึงต้องเป็นไออาร์เน็ตเวิร์ค ?

  • มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพในงานบริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์มากกว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าบริษัทจดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 140 บริษัท
  • มีความเชี่ยวชาญในการดูแลบริษัทจดทะเบียน ที่ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก (IPO) มากกว่า 40 บริษัท ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี
  • มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสือมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ โดยสามารถแยกประเภททั้งเศรษฐกิจ การเงิน การตลาด อสังหาริมทรัพย์ ไอที เป็นต้น
  • มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งด้านการวางแผน การจัดการกลยุทธ์ การทำข่าว การตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมถึงรูปแบบการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ

ทีมงาน

Managing Director

Marketing Director

Content

PR Team

support-team

Support

PR TEAM

MANAGEMENT TEAM

SUPPORT TEAM