บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น ซอย 9 เลขที่ 88/129 ถนนรัชดา-รามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ฝ่ายขาย

คุณสุพจน์ อ่อนละมูล (เอ็ม)

ฝ่ายบัญชี

คุณฑิฆัมพร ช่วงชิต (มด)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ทั่วไป

คุณวชิราภรณ์ อัครธนจิรปรียา (พิตต้า)