หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ กล้าคิดกล้าแสดงออก ขอเชิญท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานมืออาชีพของเรา ตามตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

หากต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานมืออาชีพของเรา ส่งอีเมลมาที่ HR@irnetwork.co.th โทร: 085-326-1553
รายละเอียดงาน
 • ให้คำปรึกษาด้านงานลงทุนสัมพันธ์ พร้อมกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทลูกค้า
 • รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ ทั้งการจัดงานแถลงข่าว / การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร เป็นต้น
 • สามารถติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ กับ สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้เป็นอย่างดี
 • จัดทำรายงาน PR Report
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์/ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ 3-5 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office (Word/Excel/Power Point) และโปรแกรมอื่นๆ
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีม และปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องตลาดทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น ซอย 9 เลขที่ 88/129 ถนนรัชดา-รามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัท
สวัสดิการ
 • เงินเดือน + ค่า INCENTIVE
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานวันหยุด
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าเดินทาง
สมัครงานตำแหน่งนี้
รายละเอียดงาน
 • วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งการจัดงานแถลงข่าว / การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทลูกค้า
 • สามารถติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ กับ สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้เป็นอย่างดี
 • จัดทำรายงาน PR Report
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 -25ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์/ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ หรือ มีความรู้เรื่องตลาดทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Word/Excel/Power Point) และโปรแกรมอื่นๆ
 • มีบุคลิกภาพและมนุยสัมพันธ์ดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น ซอย 9 เลขที่ 88/129 ถนนรัชดา-รามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

เงินเดือน
 • ตามโครงสร้างบริษัท
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานวันหยุด
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าเดินทาง
สมัครงานตำแหน่งนี้