กว่า 60 หลักทรัพย์ ผลงาน IPOs Campaign จาก IR Network เป้าหมายของการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คือการเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจด้วยฐานทุนที่แข็งแกร่ง มีเครื่องมือการเงินที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เชื่อถือได้ ภาพลักษณ์ดี ทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ได้ลงทุนในกิจการที่ดี มีศักยภาพ ... “หุ้นน้องใหม่” ทำอย่างไร ให้ ปัง!!

IR Network เรามีกลยุทธ์ที่หลากหลาย..

SERVICE OVERVIEW

ให้บริการด้านงานประชาสัมพันธ์ สำหรับบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอขายหุ้นใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยให้คำปรึกษาพร้อมวางแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทและผู้บริหาร ผ่านเครื่องมือและสื่อต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการหุ้นไอพีโอ และราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัท