MESSAGE FROM CEO

ความน่าเชื่อถือ คือปัจจัยสำคัญในความสำเร็จทางธุรกิจของทุกองค์กร

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นระบบ จะสร้างความเชื่อมั่น นำไปสู่สายสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อันเป็นหน้าที่โดยตรงของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องสื่อสารอย่างชาญฉลาดกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
คุณณัฐสินี ระเบียบนาวีนุรักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Why ir network

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 15 YEARS OF EXPERIENCES
ประสบการณ์ 15 ปี ในธุรกิจบริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เราคือคู่คิดที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ตั้งแต่การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ ออกแบบการทำงาน ดำเนินงาน ประเมินผลการสื่อสาร และอื่นๆ เราทุ่มเท ใส่ใจในลูกค้าทุกราย จนกลายเป็นพันธมิตรธุรกิจที่ต่อเนื่อง ยาวนาน
ทีมที่มุ่งมั่น ทุ่มเท DEDICATED TEAM
เราสร้างทีมที่เข้มข้นจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ทั้งนักวางกลยุทธ์ การผลิตคอนเท้นท์ การครีเอทประเด็นข่าว การออกแบบกิจกรรม เพื่อสนับสนุนแผนการสื่อสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า เรายังกล้าเผชิญความท้าทายด้วยการนำธุรกิจโจทย์ยากและมีความซับซ้อน ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรของ ก.ล.ต และ ตลท. สู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สำเร็จ จำนวนหลายราย
พันธมิตรที่ดีเยี่ยมกับสื่อมวลชน GOOD RELATIONSHIP WITH MEDIA ALLIANCES
ด้วยภูมิหลังของ IR Network Team ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์งานข่าวในสายหุ้นและเศรษฐกิจมาอย่างเข้มข้น เราจึงสามารถสร้างเน็ตเวิร์ค สานความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนได้ทุกแขนง ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ ครอบคลุมทั้งสายเศรษฐกิจ การเงิน อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ
เท่าทันโลกดิจิตอล EFFECTIVE DIGITAL MEDIAS
เราให้ความสำคัญกับสื่อดิจิตอล ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารของโลกยุคใหม่ที่ทรงพลัง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว โดยเฉพาะโซเซียล มีเดีย ทุกแพลตฟอร์ม ...
สายสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน WELL-COOPERATED WITH SECURITIES ANALYST AND FINANCIAL ADVISOR
ในสังคมการลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข้อมูลหุ้น การวิเคราะห์ธุรกิจ และประเมินมูลค่าที่เหมาะสม เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริหารและรับรู้ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทได้อย่างใกล้ชิด IR Network เรามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และยังทำงานประสานกับที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) แต่ละโบรกเกอร์ ได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมา
เชื่อมั่นการบริหารสภาวะวิกฤต YOUR TRUSTED PARTNER IN CRISIS MANAGEMENT
หนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุดคือ การบริหารสภาวะวิกฤตที่บางองค์กรอาจต้องเผชิญ เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ราคาหุ้น รวมไปถึงชื่อเสียงของบริษัทและผู้บริหาร IR Network เรามีความเชี่ยวชาญในการบริหารสภาวะวิกฤตที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ช่วยบรรเทาสถานการณ์ให้คลี่คลาย และลดความเสียหายได้

บริการของเรา

INVESTOR RELATIONS
SERVICES
บริการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่หลากหลายและมีความทันสมัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในบริษัทและผู้บริหาร อันจะช่วยให้ราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ
IPOs
SERVICES
ให้บริการด้านงานประชาสัมพันธ์ สำหรับบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอขายหุ้นใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยให้คำปรึกษาพร้อมวางแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทและผู้บริหาร ผ่านเครื่องมือและสื่อต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการหุ้นไอพีโอ และราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัท
OTHER
SERVICES
บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ การกำหนดรูปแบบและจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท

INVESTOR RELATIONS

& PUBLIC RELATIONS

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ด้วยเครื่องมือสื่อสารที่ครบครัน พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับลูกค้า

ลูกค้าของเรา

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี