WHO WE ARE…

WE ARE THE LEADING INVESTOR RELATIONS AGENCY DEDICATED TO CREATING IMPACTFULL COMMUNICATION STRATEGY FOR OUR VALUED CUSTOMERS

IR NETWORK…COMMUNICATION FOR YOUR SUCCESS

บริษัท ไออาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้ให้บริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ชั้นนำของประเทศไทย ประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี เรามีความเชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์การสื่อสารสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET, MAI) ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่มีความหลากหลายทุกช่องทาง เรายังมีความโดดเด่นในการจัดทำแคมเปญประชาสัมพันธ์ เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน และนำเสนอขายหุ้นแก่นักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPOs Campaign ผลงานของเราได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน สื่อมวลชน....และบริษัทมหาชนกว่า 160 บริษัท คือ ลูกค้าคนสำคัญของเรา

วิสัยทัศน์ VISION

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ด้วยเครื่องมือสื่อสารที่ครบครัน พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับลูกค้า

พันธกิจ MISSION

สร้างสรรค์สังคมการลงทุนอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเสนอข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เท่าเทียม ชัดเจน เชื่อถือได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว แม่นยำ เพื่อสรรสร้างตลาดทุนให้เป็นที่ยอมรับ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโต

WHY IR NETWORK

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 15 YEARS OF EXPERIENCES
ประสบการณ์ 15 ปี ในธุรกิจบริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เราคือคู่คิดที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ตั้งแต่การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ ออกแบบการทำงาน ดำเนินงาน ประเมินผลการสื่อสาร และอื่นๆ เราทุ่มเท ใส่ใจในลูกค้าทุกราย จนกลายเป็นพันธมิตรธุรกิจที่ต่อเนื่อง ยาวนาน
ทีมที่มุ่งมั่น ทุ่มเท DEDICATED TEAM
เราสร้างทีมที่เข้มข้นจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ทั้งนักวางกลยุทธ์ การผลิตคอนเท้นท์ การครีเอทประเด็นข่าว การออกแบบกิจกรรม เพื่อสนับสนุนแผนการสื่อสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า เรายังกล้าเผชิญความท้าทายด้วยการนำธุรกิจโจทย์ยากและมีความซับซ้อน ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรของ ก.ล.ต และ ตลท. สู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สำเร็จ จำนวนหลายราย
พันธมิตรที่ดีเยี่ยมกับสื่อมวลชน GOOD RELATIONSHIP WITH MEDIA ALLIANCES
ด้วยภูมิหลังของ IR Network Team ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์งานข่าวในสายหุ้นและเศรษฐกิจมาอย่างเข้มข้น เราจึงสามารถสร้างเน็ตเวิร์ค สานความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนได้ทุกแขนง ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ ครอบคลุมทั้งสายเศรษฐกิจ การเงิน อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ
เท่าทันโลกดิจิตอล EFFECTIVE DIGITAL MEDIAS
เราให้ความสำคัญกับสื่อดิจิตอล ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารของโลกยุคใหม่ที่ทรงพลัง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว โดยเฉพาะโซเซียล มีเดีย ทุกแพลตฟอร์ม ...
สายสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน WELL-COOPERATED WITH SECURITIES ANALYST AND FINANCIAL ADVISOR
ในสังคมการลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข้อมูลหุ้น การวิเคราะห์ธุรกิจ และประเมินมูลค่าที่เหมาะสม เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริหารและรับรู้ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทได้อย่างใกล้ชิด IR Network เรามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และยังทำงานประสานกับที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) แต่ละโบรกเกอร์ ได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมา
เชื่อมั่นการบริหารสภาวะวิกฤต YOUR TRUSTED PARTNER IN CRISIS MANAGEMENT
หนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุดคือ การบริหารสภาวะวิกฤตที่บางองค์กรอาจต้องเผชิญ เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ราคาหุ้น รวมไปถึงชื่อเสียงของบริษัทและผู้บริหาร IR Network เรามีความเชี่ยวชาญในการบริหารสภาวะวิกฤตที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ช่วยบรรเทาสถานการณ์ให้คลี่คลาย และลดความเสียหายได้

ทีมงาน

CEO
คุณณัฐสินี ระเบียบนาวีนุรักษ์
ความน่าเชื่อถือ คือปัจจัยสำคัญในความสำเร็จทางธุรกิจของทุกองค์กร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นระบบ จะสร้างความเชื่อมั่น นำไปสู่สายสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อันเป็นหน้าที่โดยตรงของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องสื่อสารอย่างชาญฉลาดกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
FOUNDER TEAM
MARKETING DIRECTOR
CONTENT
INVESTOR RELATIONS TEAM
SUPPORT TEAM
PHOTOGRAPHER TEAM