"ไออาร์ เน็ตเวิร์ค" คือหนึ่งในผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์แบบครบวงจร

08 พฤษภาคม 2567

ยอมรับว่า "ไออาร์ เน็ตเวิร์ค" ชื่อบริษัทของพวกเราไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่ถ้าสโคปให้แคบลงมายังแวดวงตลาดเงิน-ตลาดทุน ดิฉันเชื่อว่าชื่อนี้ไม่เป็นสองรองใครแน่นอน "ไออาร์ เน็ตเวิร์ค" จะเป็นรายชื่อที่อยู่ในลิสอันดับต้นๆ ที่กลุ่มคนในวงการนี้พูดถึงแน่นอน

บริษัทของเรานิยามให้กับตัวเองว่าเป็น Investor Relations Agency เรียกสั้นๆ ว่า "IR Agency" ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆ คือ เป็นบริษัทที่ช่วยทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ แต่-เอ๊ะ!!! ไม่ค่อยได้ยินคำนี้เลย..มันเหมือนกับการทำ "ประชาสัมพันธ์" รึป่าว??? จริงๆ มันก็ไกล้เคียงกันนะ แต่ต่างกันที่กลุ่มเป้าหมาย งานประชาสัมพันธ์จะเน้นการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็น mass แต่สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ มีการโฟกัสกรุ๊ปที่ชัดเจน คือกลุ่มนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักข่าว คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

"ไออาร์ เน็ตเวิร์ค" จะทำหน้าที่ในการนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและถูกต้องของลูกค้า สื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้รับรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในทุกมิติ อาทิ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลประกอบการ การเพิ่มทุน แจกวอร์แรนต์ จ่ายเงินปันผล กิจกรรมการตลาด กิจกรรม CSR และ ESG เป็นต้น แต่ที่จริงยังมีข้อมูลอีกมากมายที่สามารถนำมาสื่อสารออกไปสู่ภายนอก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมั่นในบริษัท เชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงแผนงานในอนาคต จนกระทั่งตัดสินใจเข้ามาลงทุนในหุ้นของลูกค้าในที่สุด

สามารถที่จะแจกแจงประโยชน์หลักๆ ที่เกิดจากการทำงาน "นักลงทุนสัมพันธ์" ออกมาได้ 3 ประการคือ

1.ช่วยให้ราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท
เมื่อนักลงทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง สิ่งที่ตามมา คือ ราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง (Fair value) ของบริษัทได้ดีขึ้น

2.ช่วยให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลง
เมื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าใจธุรกิจของบริษัท ในอนาคตหากต้องการระดมทุนเพิ่มขึ้น นักลงทุนจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจไม่นานนักและมีโอกาสที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในราคาที่ใกล้เคียงกับ Fair value เพราะนักลงทุนมีความเข้าใจธุรกิจและแนวโน้มของบริษัทมาในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งก็รวมถึงการออกเสนอขายหุ้นกู้ หรือระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ จะทำได้ง่ายขึ้น

3.ทำให้บริษัทได้รับรู้มุมมองจากคนภายนอก
งาน "นักลงทุนสัมพันธ์" นอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้บริหารขององค์กรแล้ว อีกอย่างหนึ่งจะได้รับคือการสะท้อนกลับของข้อมูล จากการรับฟังความเห็นและมุมมองจากภายนอก ได้แก่ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน ที่จะเป็นมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม และข้อบกพร่องของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

"COMMUNICATION FOR YOUR SUCCESS" คือสโลแกนของ "ไออาร์ เน็ตเวิร์ค" มีขอบข่ายการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้บริการ ประกอบไปด้วย

 • IR & PR CONSULTANT
 • IR ACTIVITIES PLAN
 • MEDIA COACHING
 • CONTENT CREATOR (Press Release , Photo Release ,Gossip ,Special Report)
 • PHOTO SHOOTING
 • PRESS CONFERENCE
 • EXCLUSIVE INTERVIEW
 • ROAD SHOW
 • COMPANY VISIT (INVESTOR,MEDIA,ANALYST)
 • ANALYST MEETING
 • OPPORTUNITY DAY
 • CRISIS MANAGEMENT
 • MEDIA CONNECTION
 • SOCIAL MEDIA
 • AGM/EGM (ONLINE/ONSITE)
 • MONITOR TRADING
 • CSR ACTIVITIES
 • AWARD CEREMONY
 • PHOTOGRAPHER
 • NEWS CLIPPING

หาก ผู้บริหารหรือทีมงานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง SET และ mai ต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านนี้ หรือ อยากใช้บริการจากบริษัทของเราติดต่อมาเลยนะคะ "ไออาร์ เน็ตเวิร์ค" พร้อมให้บริการลูกค้าทุกราย..เพราะคุณคือคนสำคัญ

ณัฐสินี ระเบียบนาวีนุรักษ์ (พี่เก๋)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร